Mogema koopt 12 hectare op De Poort van Dronten

Mogema Aalberts advanced mechatronics is een hightech bedrijf met ambities en is toeleverancier van hoogwaardige frames voor de productie van microchips. Het bedrijf kocht 12 hectare op De Poort van Dronten om zich te vestigen in gemeente Dronten. De komende jaren willen ze zorgen voor 200 nieuwe banen in Dronten.  Bekijk de compilatievideo hier

Tulpenroute Flevoland 2022 officieel geopend

De achtste editie van Tulpenroute Flevoland vindt plaats van 16 april tot en met 7 mei 2022. In deze periode verandert het buitengebied van Swifterbant, Biddinghuizen, Dronten en de rest van Flevoland in een kleurrijke bloemenzee.

Bestuur GGD Flevoland lanceert op Floriade Expo 2022 campagne over dementie

Samen met Flevolandse gemeenten en zorgpartners maakt GGD Flevoland mensen ervan bewust dat mensen met een gezonde leefstijl over het algemeen 30% minder kans hebben om dementie te krijgen.

De Oost wordt opgeknapt, met ‘dementievriendelijke route’

In de periode mei tot en met juli wordt De Oost in Dronten opnieuw ingericht. Onderdeel van het project is de ‘dementievriendelijke route’, de aanleg van een herkenbare route van De Oost naar het winkelcentrum.

Stichting Participatie Wisentbos biedt plaquette winterlinde aan als dank 

Als dankbetuiging voor haar 12-jarige politieke en bestuurlijke inzet voor de Dronter samenleving is wethouder Irene Korting gevraagd een plaquette bij de boom te onthullen.

100% dekking AED's in dorpskernen en buitengebied 

Sinds 2019 heeft de gemeente Dronten een 100% sluitend AED-netwerk in alle dorpskernen. Nu is ook het buitengebied 100 procent gedekt met een AED-netwerk. In de dorpskernen Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten is  een hartdefibrillator binnen 500 meter beschikbaar en in het bewoonde buitengebied, tenminste binnen 2000 meter.

Project internet in het buitengebied afgerond 

 Het project internet in het buitengebied is voor Dronten afgerond. Hiermee is Flevoland momenteel de best ontsloten provincie van Nederland als het gaat om snelle, vaste internetaansluitingen naar huishoudens. Dat is goed voor agrarische ondernemers. 

Bezoek aan Stichting Voedselbank Dronten

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Wethouder Irene Korting sprak haar waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers van de voedselbank.

Parkeergarage Suydersee opgeknapt en weer open 

De parkeergarage in winkelcentrum Suydersee in Dronten is sinds woensdagochtend 9 februari weer open. Het opknappen van de parkeergarage is een jarenlange wens die leeft bij ondernemers en winkelend publiek.

Swifterbantcultuur bij Het verhaal van Nederland

In de eerste aflevering van de tv-serie Het verhaal van Nederland komt de Swifterbantcultuur aan bod.

Terugblik debat economisch beleid 

Tijdens de raadsvergadering is het economische beleid besproken en nader toegelicht naar aanleiding van vragen van een paar oppositiepartijen.

Terugblik debat economisch beleid 

Tijdens de raadsvergadering is het economische beleid besproken en nader toegelicht naar aanleiding van vragen van een paar oppositiepartijen. 

Terugblik debat economisch beleid 

Tijdens de raadsvergadering is het economische beleid besproken en nader toegelicht naar aanleiding van vragen van een paar oppositiepartijen. 

Dronten kocht voor 12,7 miljoen lokaal in

De gemeente Dronten heeft in 2021 bijna zeshonderd opdrachten verstrekt aan lokale ondernemers voor een bedrag van in totaal € 12,7 miljoen euro. Sinds de invoering van de Database Lokale Ondernemers hebben 486 ondernemers zich ingeschreven. Het percentage lokaal gegunde opdrachten als een mooie bijdrage aan de lokale economie.
 In 2020 zijn er door de gemeente aan 452 Drontense ondernemers opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van 18,2 miljoen euro

Plan herinrichting Spelwijk, Biddingweg en Bisonweg klaar

Op basis van drie goed bezochte participatiebijeenkomsten is het afgelopen jaar samen met inwoners en ondernemers gezocht naar een toekomstbestendige inrichting met zoveel mogelijk draagvlak. Op korte termijn kan gestart worden met het opknappen van de openbare ruimte op bedrijventerrein Spelwijk. Ook voor de Biddingweg en Bisonweg zijn de uitgangspunten op basis van de uitkomsten van het participatieproces vastgesteld. 

Kennisbroedplaats agrofood in Dronten 

Agrofood ondernemers uit Dronten, Aeres Hogeschool, Aeres MBO Dronten Warmonderhof en gemeente Dronten hebben de handen ineen geslagen om één centrale plek te creëren voor de agrofoodsector van Dronten en omgeving. De Agrarische Kennisbroedplaats gemeente Dronten is de werknaam van het kloppend hart, dat een fysieke plek krijgt op het campusterrein van Aeres Hogeschool Dronten. 

Horizon verbreden en nieuw talent de ruimte geven 

Na de verkiezingen stopt Irene Korting als wethouder nadat zij zich 12 jaar heeft ingezet voor de lokale politiek in de gemeente Dronten. Met veel plezier kijkt zij terug op de afgelopen jaren. Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om haar horizon te verbreden en biedt zij graag ruimte aan nieuw talent.

Gemeente Dronten start promotiecampagne bedrijventerrein Poort van Dronten

De campagne ‘Midden in de Markt’ is gestart.  Dronten is een prachtige slimme gemeente met kansen voor werk en vooral met ruimte. Ruimte om te ondernemen, werken en te leven. Midden in het land en in de markt. In de gemeente Dronten zijn verschillende ruime bedrijfskavels direct beschikbaar.

Jaarlijkse verkeerscampagne Zet je licht aan  weer van start 

Samen met vrijwilligers van de ANWB en VVN worden elkaar najaar fietsen van verlichting, bellen en andere checks voorzien. Zet je licht aan en zorg dat je gezien wordt in het donker. 

Regenboogzebrapad in Biddinghuizen 

Biddinghuizen is het eerste dorp in de gemeente Dronten met een regenboog-zebrapad. Het initiatief vraagt aandacht voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (lhbt'ers).  Het zebrapad is een 'mooie eerste stap' op weg naar een 'inclusieve' gemeente. 

Actie-agenda voor personeelstekort in de zorg 

Een unieke agenda in Nederland waarbij 36 overheden, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties in Flevoland de handen ineen slaan om aan de slag te gaan voor de gezondheidszorg van de inwoners van Flevoland. 

Dorpsvisie Swifterbant klaar

De dorpsvisie voor Swifterbant is klaar.  Veel inwoners hebben meegedacht. Dankzij de unieke participatie-aanpak, die door het dorp zelf mede-bedacht is, leverde veel positieve energie op.  

Aan de slag met MKB vriendelijk 

Het imago van de gemeente, communicatie en beleid scoren in het MKB-vriendelijk-onderzoek precies op het landelijk gemiddelde. Voor de lasten in relatie tot de voorzieningen zit de gemeente Dronten een half procent onder het gemiddelde.  De telefonische en digitale bereikbaarheid en snelheid van betalen scoren opvallend goed. 
Het onderzoek laat zien dat er werk  aan de winkel is voor alle afdelingen van de gemeente om hoger te scoren op MKB vriendelijkheid als gemeente. 

Unieke verkeersquiz voor inwoners gemeente Dronten 

Veilig Verkeer Nederland heeft een speciale verkeersquiz gemaakt voor inwoners van de gemeente Dronten. Door educatie en bewustwording werken we samen aan veiliger gedrag in het verkeer.  Meedoen met de leerzame quiz kan via verkeersquiz-dronten.vvn.nl 

Nieuwe website sport in Dronten 

Tijdens de Nationale Sportweek is de nieuwe website www.sportindronten.nl gelanceerd. 

Minister opent vernieuwde Reevesluis 

De Reevesluis in het Drontermeer is klaar voor de toekomst. Het sluizencomplex langs de Drontermeerdijk vervangt de Roggebotsluis.

Aanleg internet in het buitengebied gemeente Dronten zo goed als gereed

De lang gekoesterde wens voor internet in het buitengebied van de gemeente Dronten is afgerond. Samen met agrarische ondernemers en LTO, overheden is ingezet om dit zo snel mogelijk te realiseren. Op initiatief van lokale overheden en de markt die het verder heeft opgepakt is het buitengebied van Dronten voorzien van glasvezel. 

Schoolzone bij rotonde Dronten-West 

Bij de rotonde in Dronten- West zijn verkeersmaatregelen getroffen. Daarbij is de tekst ‘schoolzone’ op het wegdek aangebracht en zijn schoolzonepalen geplaatst. Deze kleurrijke palen met de aanduiding dat schoolgaande kinderen gebruikmaken van de rotonde, zorgen voor attentie bij de automobilisten. Naast de verkeersmaatregelen gaat de gemeente samen met betrokken ouders en de scholen kijken naar verkeerseducatie en het verkeersveiligheidslabel. 

Dronten investeert in stranden 

De beleidsvisie Stranden is gereed.  Na een uitgebreid participatietraject met betrokkenen zijn de belangrijkste punten:  behoud, kwaliteit en openbaarheid van de stranden en ruimte om te ondernemen. 

Versterking Drontermeerdijk gereed

Het versterken van de Drontermeerdijk, is één van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. 

Nieuwe recreatie- en fietsroutekaart Dronten

De recreatie- en fietsroutekaart toont routes en tochten met verschillende afstanden en thema’s langs de bezienswaardigheden en recreatieve landschappen in en rond Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

Nationale primeur: dak zwembad krijgt tweede leven als wegdek 

Binnen het project herinrichting Walvisstraat - De Zuid is gestuurd op circulariteit en hergebruik. Als je straks over het nieuwe asfalt op De Zuid rijdt dan rijd je over het dak van het oude zwembad Overboord. 

Coronacrisis: wethouder roept ondernemers-in-nood op zich te melden

De coronacrisis heeft in de gemeente Dronten nog niet geleid tot veel faillissementen. Wethouder Irene Korting roept ondernemers op om bij dreigende problemen tijdig contact op te nemen met de gemeente.

Er staan nu 460 lokale bedrijven ingeschreven voor klussen van de gemeente

De gemeente Dronten wil graag lokale bedrijven inhuren voor klussen en heeft daarvoor een database in het leven geroepen. Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar heeft de gemeente 452 lokale ondernemers ingehuurd. Zij kregen klussen voor opgeteld 18,2 miljoen euro.

Economisch vestigingsklimaat in gemeente Dronten op orde 

Uit onderzoek van BMC naar het vestigingsklimaat in opdracht van de Rekenkamer blijkt dat de gemeente Dronten het uitstekend doet op economisch gebied. 

Schone winkelcentra

Wanneer een winkelgebied schoon en opgeruimd is, blijven mensen langer, kopen ze meer en voelen ze zich prettiger. Eigenlijk is dit een gevalletje open deur, maar toch zijn we echt trots op onze ondernemers en winkeliers die er met elkaar voor zorgen dat onze centra genomineerd zijn voor de kwalificatie Schoonste Winkelgebied van Nederland.

Herinrichting De Zuid - Walvisstraat in Dronten 

Het nieuwe plan voor de herinrichting van De Zuid en Walvisstraat in Dronten kan op draagvlak rekenen bij bewoners en betrokkenen. 

Fit-Lint in Swifterbant geopend 

In het park van Swifterbant kan men vanaf nu in de buitenlucht fitnessen. Er zijn acht fitnesstoestellen geplaatst waar iedereen gebruik van kan maken. Het Fit-Lint heeft ook een ontmoetingsfunctie. 

Herinrichting De Helling - De Noord in Dronten

De straten De Helling en De Noord in het centrum van Dronten worden opnieuw ingericht. Met fietsstroken, een brede voetgangersloper en een wegversmalling wordt van De Noord een veilige en aantrekkelijke verbindingsallee gemaakt tussen het station en het centrum van Dronten.  Het inrichtingsplan is samen met de omwonenden en winkeliers bedacht. 

Oversteekplaats Oeverloper veiliger gemaakt  

De oversteek bij de Oeverloper is aangepakt.  De voetgangersoversteekplaats is voorzien van een zigzagmarkering en een rode coating. Daarnaast is de oversteek voorzien van witte hekwerken met rode reflectie en fluorescerende gele oversteekplaatsbebording. Ook zijn er verkeersmaatregelen genomen om automobilisten te wijzen op hun snelheid. 

Week van de Voedseleducatie 

Het is belangrijk dat kinderen weten waar voedsel vandaan komt. Daarom doet Dronten mee met de Week van de Voedseleducatie op basisscholen in gemeente Dronten. 

Primeur: nieuw magazine promoot toerisme en recreatie in gemeente Dronten

Tegen het zomerse decor van zon en watersporters bij de Bremerbaai werd het eerste sprankelende resultaat gepresenteerd. Het magazine straalt de gastvrijheid uit van onze inwoners en ondernemers en vooral het plezier dat mensen hier beleven. 

Dag van de Ondernemer on tour   

In het kader van De Dag van de Ondernemer zijn er diverse ondernemers in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten bezocht en bedankt voor hun lef, creativiteit en doorzettingsvermogen. In de gemeente Dronten zorgen zij voor 16.000 banen. 

Bodemcongres Agrofood 

 Op Aeres Hogeschool Dronten vond het eerste bodemcongres plaats. Het congres werd drukbezocht en ging over het een gezonde en toekomstbestendige bodem dat van groot belang is voor de agrarische sector. 

Samenwerkingsovereenkomst GGD'en en Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek ondertekend 

Met het plaatsen van handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst, hebben de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de beide GGD’en van deze regio’s hun samenwerking officieel bekrachtigd.

Dekkend netwerk AED's in dorpskernen gemeente Dronten

Wethouder Korting bedankte de leden van de Werkgroep AED (Automatische Externe Defibrilator) voor hun inzet. Bij een hartstilstand in onze gemeente zijn er vanaf nu veel mogelijkheden om snel te kunnen starten met een reanimatie. De Werkgroep heeft zich ingezet om een dekkend AED-netwerk te realiseren. Daardoor is er nu 100 procent dekking in de dorpskernen, 24 uur per dag. Daarnaast zijn er vanaf nu ook zo'n 750 vrijwilligers aangesloten bij het netwerk.

Samen werken aan een gezonde omgeving 

Dronten werkt samen met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aan een gezonde omgeving en zorgt voor campagnes als 'Groente zet je tanden erin', 'Drink water' en andere gezonde activiteiten.

Aan de slag met snel internet in het buitengebied 

De gemeente Dronten werkt samen met Flevolandse gemeenten en provincie Flevoland aan snel internet in het buitengebied. 

Benieuwd naar ideeën inwoners over De Zuid en Walvisstraat 

Voor de herinrichting van De Zuid en Walvisstraat vindt wethouder Irene Korting van verkeer en vervoer het belangrijk om nog eens goed in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. 

Winnaar Vrouw in de Media Award Flevoland 

Wethouder Irene Korting ontvangt de Vrouw in de Media Award 2018 voor Flevoland. Irene Korting heeft zich volgens de stemmers het beste in de media geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd om haar daadkracht, gedrevenheid met een luisterend oor voor de burgers. 

Eregast van Mark Rutte bij Goedemorgen Nederland 

Op dinsdag 20 maart 2018 is Irene Korting de eregast van minister-president Mark Rutte bij het programma Goedemorgen Nederland van WNL.

In top beste raadsleden van Nederland

Het juryrapport van BKB omschrijft Irene Korting als een overtuigend spreker met een scherp verhaal. Door haar steeds weer groeiende netwerk in én buiten de gemeente heeft ze feiten en onderbouwing over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op een rijtje. 

Kandidaat Tweede Kamerlid

Op woensdag 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alle kiezers samen bepalen welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. Irene Korting staat namens de VVD als kandidaat op de landelijke kieslijst.