Effecten coronacrisis op economie groot

September 2021


De effecten van de coronacrisis op de economie zijn groot. Een crisis van deze omvang raakt ontzettend veel inwoners en ondernemers. Ook hebben we ontdekt hoeveel veerkracht, creativiteit en ondernemerschap er is. En hoe hard we elkaar nodig hebben. Ondernemers, ondernemersverenigingen, overheid en samenleving. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen werk & inkomen en economische zaken. Een stevige aansluiting tussen beide beleidsterreinen is nu cruciaal om werkgevers zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. 

De coronacrisis is van een totaal ander soort dan eerdere recessies. Bij de krediet- en oliecrisis liep de economie vrijwel geheel van het spoor. Door corona werd er aan de noodrem getrokken, maar de trein staat nog wel op de rails. Mede vanwege de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Normaal daalt de economie bij een crisis helemaal naar beneden, maar nu zien we grote verschillen tussen branches en bedrijven. 

De coronacrisis brengt ook een sterk veranderende vacaturemarkt met zich mee. Ik zie dat ondernemers in onze gemeente blijven investeren in om- en bijscholing van medewerkers. De gemeente Dronten heeft de effecten van de coronacrisis op onze economie en werkgelegenheid in samenwerking met het bedrijfsleven de afgelopen maanden onderzocht. Zodat we kunnen kijken welke regelingen beschikbaar, noodzakelijk en kansrijk zijn. Dat is belangrijk. Zeker nu het kabinet per 1 oktober stopt met de landelijke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Rond de datum van het aflopen van de corona-steunmaatregelen door het Rijk versturen we weer een nieuwsbrief aan ondernemers met informatie over waar men bij vragen terecht kan. Alle nieuwsbrieven zijn te vinden op dronten.nl/ondernemersloket. 

Dit najaar start de gemeente ook met een campagne om het bedrijventerrein de Poort van Dronten te profileren. In de campagne vertellen ondernemers hun verhaal over vestiging in de gemeente Dronten. Verhalen die bijdragen aan de economie, een economie die kansen biedt op de arbeidsmarkt. Want een ambassadeur voor de economie in de gemeente Dronten is een ambassadeur voor onze arbeidsmarkt. En daar kunnen we er niet genoeg van hebben.

Irene Korting